Vi har utviklet et produkt som automatisk leser av vannmålere og sender data via mobilnettet. 

Visste du at i snitt forsvinner 32 % av vannet på veien fra vannverket til forbrukeren? Eller at vi har 33 % høyere vannforbruk enn Danmark?

Da er det ikke rart at redusert vannforbruk og evnen til å lokalisere problemområder i vann- og avløpsnettet vil ha stor verdi for både kommunen, vannverket og innbyggerne.

Vår løsning er universell og kan enkelt knyttes opp mot eksisterende vannmålere på markedet, inkludert de som allerede er installert. Enheten festes på vannmåleren, leser av og sender data til nærmeste basestasjon ved hjelp av Narrowband Internet of Things (NB-IoT), som opereres av Telia.

Untitled design (1)

Teknologien er grundig testet på husstander i Hjelmeland kommune, i samarbeid med IVAR. Produktet har lang levetid, er bygget på moderne teknologi og er i henhold til gjeldende regler for personvern og informasjonssikkerhet.

Automatisk vannmåleravlesning gir mange fordeler:

 • Vannverket oppdager lekkasjer i nettet kjappere og med mye bedre nøyaktighet.
 • Reduksjon i lekkasjer gir ressursbesparelser i form av lavere energiforbruk, mindre vannuttak fra kildene og redusert forbruk av kjemikalier i vannbehandlingen. Det betyr at kildene og anlegg kan benyttes lengre.
 • Kommunen kan fakturere innbyggerne basert på reelle forbruksdata.
 • Kommunen kan utvikle nye tjenester på toppen av løsningen, som varslinger, kundeflater eller integrasjoner mot andre systemer.
 • Kommunen får en universell løsning som enkel å ta i bruk på alle typer vannmålere.
 • Kommunen får et system kan videreutvikles til å kommunisere med en rekke forskjellige sensorer (miljøsensorer, bossdunker, parkeringsensorer, strømmålere etc.).
 • Innbyggerne betaler kun for vannet de faktisk bruker. Det kan svare seg økonomisk, og gir insentiv til å redusere eget forbruk.

Bruksområder:

 1. Retrofit
  Komplett system med integrert antenne. Digitaliserer gamle målere. Brukes i områder med spredt bebyggelse.
 2. Urbane strøk
  Ved bruk av protokollen Wireless M-Bus kan vi samle data fra flere målere på én antenne uten å installere utstyr i boligen. Effektivt i tettbygde strøk.
 3. Krevende omgivelser
  En ekstern antenne kan brukes i områder som er fuktige, skitne eller sliter med dårlig signalstyrke.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med teknisk leder, Ingar Bergeland.